top of page
西門節目列表
2023年12月
週一
週二
週三
週四
週五
週六
週日
27
28
29
30
1
下午8:00
《兩個人、兩把木吉他 Acustic Guitar Duo⟫ - WoodyWoody X 夕暮水
+ 1 更多
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
下午8:00
《王大文從十至終慶祝演唱會》
+ 1 更多
23
下午7:30
許哲珮《𝔻𝕖𝕒𝕣 𝕏𝕞𝕒𝕤》聖誕音樂會2023
+ 1 更多
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
西門河岸節目月曆
bottom of page